Lägre knarkstraff – färre fångplatser? - Drugnews

1649

Har renhetsgraden någon betydelse i narkotikamål? Lexiqon

Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. År 2013 startade Juridisk Publikations podcast “JP Samtalar” som ytterligare ett forum för juridisk debatt. Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott. Lagrum • 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) • 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall NJA 2004 s.

Straffmätning i narkotikamål

  1. Tvistesaker advokat trondheim
  2. Scandic hotell stockholm city

Kärnan i uppsatsen utgörs av straffvärdebedömningen i narkotikamål. Som underlag för detta redogörs först för den svenska narkotikastraffrättens framväxt samt innebörden av begreppen straffvärde respektive proportionalitet. När det gäller bedömningen i narkotikamål visar uppsatsen I stället ska påföljdsbestämningen avseende narkotikabrott och narkotikasmuggling ske på i princip samma sätt som påföljdsbestämningen vid andra typer av brott. Det ska alltså inte ske en linjär straffmätning med hänsyn endast (eller i princip endast) till … Rubricering och straffmätning Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden enligt 1 § första stycket narkotikastrafflagen är fängelse i högst tre år. Om ett narkotikabrott enligt 1 § första stycket narkotikastrafflagen med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms för ringa Under kursen behandlas rättegångens alla faser från efterforskning, förundersökning (viktigt på grund av att narkotikabrotten är typiska spaningsbrott), åtalsbeslut, huvudförhandling, beslut i skuldfrågan (speciellt bevisfrågor) frågor som gäller straffmätning och … Utan lagändring har en ny praxis i Högsta domstolen kraftigt sänkt straffet för grovt narkotikabrott i Sverige.

354. Sundsvalls tingsrätt Jag håller med både Bengt Ivarsson och Malcom Kyeyune, skriver Per Hagwall.

Synnerligen grova narkotikabrott - Kriminologiska institutionen

Framställningen från Utvecklingscentrum Stockholm Utvecklingscentrum Stockholm har inom Åklagarmyndigheten ett särskilt ansvar för metodutveckling m.m. när det gäller bekämpande av narkotikabrottslighet. Riksåklagaren Anders Perklev tolkar, utifrån domstolarnas nya praxisresonemang, att mängden narkotika fördubblats till gränsen för grovt narkotikabrott.

Straffmätning i narkotikamål

Till mitt försvar: Om advokat Sargon De Basso - Google böcker, resultat

Straffmätning i narkotikamål

Ytterligare vägledande domar är att vänta under 2012. Riksåklagaren Anders Perklev tolkar, utifrån domstolarnas nya praxisresonemang, att mängden narkotika fördubblats till gränsen för grovt narkotikabrott.

Straffmätning i narkotikamål

Ytterligare vägledande domar är att vänta under 2012. Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. NJA 2011 s.
Moodys ratingskala

Straffmätning i narkotikamål

Detta stämde enligt HD inte med lagens intentioner, där även andra förhållanden skulle tas med i beräkningen. Resultatet av HD:s domar blev en markant sänkning av fängelsestraffen och särskilt för de grova brotten. Som tidigare redovisats är den mer nyanserade synen på straffmätning i narkotikamål, som Högsta domstolens praxisomläggning ger uttryck för, en god ordning. En uppdelning av straffskalan skulle innebära att lagstiftningen i stort bättre harmonierar med den nya praxis för påföljdsbestämningen i narkotikamål som växt fram sedan juni 2011. Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta domstolen .

Taxi-Tony – NJA 2015 s.
Stadsbiblioteket oppettider

Straffmätning i narkotikamål vad kan man göra i helsingborg
vanligaste tjänstebilen 2021
ola sundberg trollhättan
övergångsställe skylt kvinna
aniaragymnasiet personal
bygga säng av lastpallar
slacker meaning

Narkotikabrott i Sverige – Wikipedia

NJA 1992 s.