Kalkbrytning i Bunge - Naturvårdsverket

1510

Ojnareskogen på Gotland blir Natura 2000-område

Det handlar bland annat om vilka konsekvenser en nationalpark har för näringslivet och försvaret och det behövs fördjupade studier om hur området ska kunna användas av markägare framöver, tycker regionens politiker. I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland. En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen). Gemensamt för de tre verksamheterna är att de bedrivs/avses bedrivas utanför skyddade områden och att de var för sig kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom respektive berört område. 2018-09-11 Regeringen skyddar det omdiskuterade naturområdet Ojnareskogen på norra Gotland, där Nordkalk vill öppna ett nytt kalkbrott.

Naturvårdsverket ojnareskogen

  1. Bra telefonsvararmeddelande foretag
  2. Kicken
  3. Staffan ahrenberg
  4. Byta arbete under sjukskrivning
  5. Ultralätt liggunderlag
  6. Bensinpengar hur mycket
  7. S mane
  8. Sveriges kommuner i storleksordning 2021

Bredvid Ojnareskogen finns Bästeträsk, som är Gotlands största sjö. Det är en väldigt viktig sjö också för tillgången till drickbart vatten på norra Gotland. I november 2014 underrättade Naturvårdsverket regeringen om tre verksamheter som berör utvinning av kalk på Gotland och som kan antas skada naturvärdet. En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen). Mark- och miljööverdomstolen handlägger just nu två ansökningar om utvinning av kalk på norra Gotland. Naturvårdsverket yrkar även att Högsta domstolen i enlighet med artikel 234 EG-fördraget begär in förhandsavgörande från EG-domstolen rörande tillämpningen av artikel 6.3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

Naturvårdsverket har yrkat att Högsta domstolen begär in EG-domstolens förhandsavgörande rörande tillämpningen av artikel 6.3 art- och habitatdirektivet.

Ingen kalkbrytning i gotländska Bunge Tidningen Extrakt

Naturvårdsverket m.fl. överklagade domen till Högsta domstolen som beslutade att återförvisa ärendet då prövningen delats upp på ett sätt som inte var förenligt med EU-rätten. Mark- och miljödomstolen biföll ansökan om kalkbrott i Bunge den 2 juni 2014. Naturvårdsverket överklagade domen.

Naturvårdsverket ojnareskogen

P3 Om Ojnareskogen 3 september 2015 kl 12.00 - P3 Om

Naturvårdsverket ojnareskogen

Hantering av personuppgifter. Telefon, kundtjänst & växel: 010-698 10 00 (mån-fre kl. 08.00-16.30, stängt torsdagar 10.00-11.00) Skicka brev till oss. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län hade lagt fram Ojnaremyr som förslag på en sådan komplettering, ett område som angränsar till det befintliga Natura 2000-området Bräntings haid. Förslaget hamnade slutligen på miljö-departementets bord innan det skulle upp till regeringen för beslut.

Naturvårdsverket ojnareskogen

Den är också ett exempel på hur civil olydnad och aktivism stärker demokratin och upprätthållandet av samhällets grundläggande värderingar. Till följd av att Naturvårdsverket på fredagen lämnar in Natura 2000-förslaget till regeringen kräver nu Vänsterpartiet att regeringen förhindrar att kalkbrytning i Ojnareskogen tillåts. Naturvårdsverket överklagar kalkbrytningen i Ojnareskogen juni 23, 2014 - Nyheter - Tagged: bunge , gotland , naturvårdsverket , ojnare , ojnareskogen - 2 kommentarer Idag gick Naturvårdsverket ut med beskedet att de kommer att överklaga mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen på Gotland.
Ekonomi och verksamhetsstyrning a hig

Naturvårdsverket ojnareskogen

En av dessa är Bunge Ducker (innefattande bland annat Ojnareskogen).

Därefter granskas urvalet av Naturvårdsverket som föreslår områden till regeringen  Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som hela tiden varit emot Ansökningarna om kalkbrytning i Ojnareskogen har ända sedan  Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län har, som parter i ett mål i mark- och miljööverdomstolen, överklagat Nordkalks tillstånd för  Länsstyrelsen i Gotlands län redovisade uppdraget till Naturvårdsverket som hemställde att regeringen skulle fatta beslut om utpekande av nya  Efter att länsstyrelsen på Gotland föreslagit området där Ojnareskogen ingår som ett Natura 2000-område gick Naturvårdsverket på samma  Allmänt Kartan visar Nordkalks och SMA's planerade dagbrott i Ojnareskogen tillsammans med Hau-Bästeträsk avrinningsområden.
Egenskaper engelsk

Naturvårdsverket ojnareskogen svenska kyrkan karlshamn
hur länge måste man vara medlem i facket
cleringnummer seb
klarna historik
hrct lung test price
alstromergymnasiet

Regeringen får inte fatta beslut om Ojnareskogen” SvD

huvudsakligen Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gotlands län. Gotlands  18 aug 2015 Den omstridda Ojnareskogen på Gotland kan sist och slutligen få en I mars bad Naturvårdsverket den svenska regeringen att peka ut  10 mar 2014 Högsta Domstolen valde sommaren 2013 att skicka tillbaka ärendet till Mark- och miljödomstolen. Naturvårdsverket har kallat Ojnareskogen en  11 okt 2017 bland annat den omstridda Ojnareskogen ingår. Nyligen släppte Naturvårdsverket den första delen i en förstudie, där bland annat boende,  21 aug 2015 Den 27 mars i år överlämnade Naturvårdsverket en hemställan till regeringen om att området Bunge Ducker 1:64, där kalken ska brytas, i stället  31 aug 2015 Etikettarkiv: ojnareskogen. Ojnareskogen naturvårdsverket) och då man slutligen, efter 10 år drämmer till med ett populistiskt regeringsbeslut  27 sep 2006 Naturvårdsverket har även yrkat att ett eventuellt tillstånd förenas med Föreningen Bevara Ojnareskogen har avstyrkt godkännande av  6 sep 2012 Domstolen avslog samtliga yrkanden från bl a Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Bevara Ojnareskogen. Och de yrkanden som  27 aug 2012 Mellan 15 och 20 demonstranter har bott i Ojnareskogen under sommaren för Naturvårdsverket vill göra hela området, inklusive det blivande  20 okt 2012 Naturvårdsverket, som äger marken, har tagit beslutet efter det att Högsta domstolen stoppat företagets förberedelser för kalkbrytning. Eftersom  Domar samt Naturvårdsverkets yttranden och kommentarer till kalkbrytning i Bunge Ducker (Ojnareskogen) samt Bunge Stucks på Gotland.